Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

List of IPO from 2000

List of Inspector of Posts from 2000 ( Not as per Seniority )
Sl.No Name Year
1 Ganesh Sarma 2000
2 Hiren Gogoi 2000
3 Pallab Hazarika 2000
4 D.K.Khanikar 2000
5 Amzad Ali 2000
6 D.K.Chutia 2000
7 Jayanta Nath 2000
8 Rupak Choudhury 2000
9 Ananta Das 2000
10 Kamal Mahato 2000
11 Rubul Goswami 2001
12 Samir Das 2001
13 Ratul Sarma 2001
14 R K Farid 2001
15 N.K.Deka 2001
16 Utpal Nath 2002
17 P.K. Dey 2002
18 Tapash Chakraborty 2003
19 D.K.Ram 2003
20 Rupa Bhatta charjee 2003
21 Tankeswar Sawrgiary 2003
22 Ashok Das 2003
23 A J Talukdar  2003
24 Mrityunjoy choudhury 2004
25 Subhasish Bhattacharjee 2004
26 Manish Kumar SSC
27 Giri Kanta Deka 2004
28 Sambhu Nath Ray 2004
29 Tarakeswar Sukla SSC
30 Vivek Bimal SSC
31 Diwakar  kumar SSC
32 R N Borthakur NSO
33 K R Roy 2004
34 Saroj Kr.Bhattacharya 2005
35 Santanu Sarma 2005
36 Anup Saha 2005
37 Prasanta Das 2005
38 Chandra Sekhar Hazarika 2005
39 Nandita Choudhury 2006
40 Diptendu Sen 2006
41 Biplab Das 2006
42 Jagadish Dutta 2006
43 Surajit Deka 2006
44 Sutapa Bhattacharjee 2007
45 Surajit Kamakar 2007
46 Binayak Bhattacharjee 2007
47 Prakash Katowal 2007
48 Nabendu Kar 2007
49 Dhiren Gogoi 2007
50 Rukheswar Gogoi 2007
51 Debabrata Borah 2007
52 Hanifuddin Ahmed 2007
53 Mitali Das 2007
54 Debasish Goswami 2008
55 Mamoni Devi 2008
56 Kaustabh Chowdhury 2008
57 Hifzur Rahman 2008
58 Aswini Boro 2008
59 Bijoy Das 2008
60 Suman Biswas 2009
61 Samarendra  2009
62 Bhaskar Bordoloi 2009
63 Moon Chowdhury 2009
64 Jeevan Nath 2009
65 Firoz Ahmed 2009
66 Mustafa 2009
67 Gunin Pathak 2010
68 Krishna kanta Das 2010