Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

List of IPO from 2000
List of Inspector of Posts from 2000 ( Not as per Seniority )

Sl.No
Name
Year
1
Ganesh Sarma
2000
2
Hiren Gogoi
2000
3
Pallab Hazarika
2000
4
D.K.Khanikar
2000
5
Amzad Ali
2000
6
D.K.Chutia
2000
7
Jayanta Nath
2000
8
Rupak Choudhury
2000
9
Ananta Das
2000
10
Kamal Mahato
2000
11
Rubul Goswami
2001
12
Samir Das
2001
13
Ratul Sarma
2001
14
R K Farid
2001
15
N.K.Deka
2001
16
Utpal Nath
2002
17
P.K. Dey
2002
18
Tapash Chakraborty
2003
19
D.K.Ram
2003
20
Rupa Bhatta charjee
2003
21
Tankeswar Sawrgiary
2003
22
Ashok Das
2003
23
A J Talukdar 
2003
24
Mrityunjoy choudhury
2004
25
Subhasish Bhattacharjee
2004
26
Manish Kumar
SSC
27
Giri Kanta Deka
2004
28
Sambhu Nath Ray
2004
29
Tarakeswar Sukla
SSC
30
Vivek Bimal
SSC
31
Diwakar  kumar
SSC
32
R N Borthakur
NSO
33
K R Roy
2004
34
Saroj Kr.Bhattacharya
2005
35
Santanu Sarma
2005
36
Anup Saha
2005
37
Prasanta Das
2005
38
Chandra Sekhar Hazarika
2005
39
Nandita Choudhury
2006
40
Diptendu Sen
2006
41
Biplab Das
2006
42
Jagadish Dutta
2006
43
Surajit Deka
2006
44
L. .Hrangkhul                           2006                                                                                                 
44
Sutapa Bhattacharjee
2007
45
Surajit Kamakar
2007
46
Binayak Bhattacharjee
2007
47
Prakash Katowal
2007
48
Nabendu Kar
2007
49
Dhiren Gogoi
2007
50
Rukheswar Gogoi
2007
51
Debabrata Borah
2007
52
Hanifuddin Ahmed
2007
53
Mitali Das
2007
54
Debasish Goswami
2008
55
Mamoni Devi
2008
56
Kaustabh Chowdhury
2008
57
Hifzur Rahman
2008
58
Aswini Boro
2008
59
Bijoy Das
2008
60
Suman Biswas
2009
61
Samarendra 
2009
62
Bhaskar Bordoloi
2009
63
Moon Chowdhury
2009
64
Jeevan Nath
2009
65
Firoz Ahmed
2009
66
Mustafa
2009
68
Gunin Pathak
Krishna kanta 
2011 batch
2010

2010
1 RAJU MUKHERJEE
2 ATIQUZ ZAMAN
3 CHANCHAL DEY CHAKLADER
4 RUPALI DAS TALUKDAR
5 SUBHASH LAHKAR